In Basın Bültenleri

Euro Tunnel’dan Ekol’e Teşekkür Belgesi

İngiltere – Fransa arasında karşılıklı tren seferleri gerçekleştirerek optimum maliyetli ve çevre dostu ulaşım hattıyla hizmet veren Euro Tunnel, çevreyi koruyan bu taşıma modelini kullanarak; 2010 yılı içerisinde 236 ton CO2 tasarrufu sağlayan Ekol’e teşekkür belgesi sundu. Ekol bu uygulamayla Şubat 2011 itibarı ile 160.620 ağaç kurtarmış oldu.

Yükleri bir yerden diğerine en verimli, zamanında, düşük maliyetli ve çevre dostu biçimde taşımak için intermodal taşımacılığı kullanan Ekol; İtalya Trieste Limanı ile Almanya Mannheim Dussbahnhof arasındaki mesafeyi, 2008 yılında geliştirdiği blok tren projesiyle, karayolunu kullanmadan kat ediyor. Bu uygulamayla; kaynakların hızla tükendiği günümüz dünyasında, her seferde araç başına 1600 litre yakıt tasarrufu sağlayan Ekol, Ekim 2008 – Şubat 2011 tarihleri arasında gerçekleştirdiği blok tren seferleriyle toplamda; 160.620 ağaç, yani 402 hektar ormanı korumuş oldu. Ekol, 2011 yılında gerçekleştirmeyi planladığı 500 sefer ile toplamda 80.000.000 km daha az karayolu kullanmış; yani dünyanın çevresinin gereksiz yere iki kere dolaşmamış olacak. Gerçekleştirilecek olan 500 sefer; 1 milyar 333 milyon 573 bin 102 megajoule enerji, 88 bin 320 ton CO2, 25 milyon 600 bin litre yakıt, 63 bin 550kg HC, 413 bin 784 kg NOx tasarrufu sağlanacağı anlamına geliyor.

Sera gazı etkisine karşı mücadele, daha az kirletici madde salınımı, gürültü kirliliğinin azaltılması, daha az CO2 izi, enerji tasarrufu sağlanması nedenleriyle intermodel taşımacılığı tercih eden ve daha yeşil bir gelecek için blok tren projesini geliştiren Ekol; İngiltere – Fransa arasındaki taşımaları için ise, demiryolu ağıyla güçlü bir çevre desteği sağlayan ve her biri 32 adet dorseyi çekicisiyle beraber taşıyan 15 vagondan oluşan özel treniyle karbon salınımını azaltmayı amaçlayan Euro Tunnel ile çalışıyor.

İngiltere – Fransa arasında karşılıklı tren seferleriyle optimum maliyetli ve çevre dostu ulaşım hattıyla hizmet veren Euro Tunnel, çevreyi koruyan bu taşıma modelini kullanarak; 2010 yılı içerisinde 236 ton CO2 tasarrufu sağlayan Ekol’e teşekkür belgesi sundu.

Ekol Genel Müdürü Umur Özkal, Euro Tunnel’ın Ekol ile çalışmaktan gurur duyduğunu ifade ettiği teşekkür belgesiyle ilgili olarak;

Çevre dostu taşımacılık şekillerine ağırlık verdiğimiz bu dönemde, Euro Tunnel gibi önemli bir kaynağın bize teşekkür belgesi sunmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de yine bu taşımacılık modelleri üzerinde yoğunlaşarak sağladığımız tasarruf miktarlarını artırmak için çalışacağız.

dedi.

Tchiboİtalya