AR-GE Ekibi

Genç ve Dinamik Zihinler, Ekol Süreçlerini Tasarlıyor

Tam zamanlı genç çalışanların bulunduğu Ekol Ar-Ge Merkezi, verimliliğin artması ve yeni iş modellerinin geliştirilmesi ile Ar-Ge kültürünün tüm kuruma yayılması, gelişimi ve devamlılığını sağlamak üzere aralıksız çalışmaktadır.

AR-GE Personel Dağılımı

Araştırmacı
84%
Teknisyen
11%
Destek Personeli
5%

Eğitim Durumu Dağılımı

Yüksek Lisans - Doktora
34%
Lisans
56%
Ön Lisans
10%