Yayınlar

  • Dudaklı, M., Baykaşoğlu A., Subulan K., Taşan S., Kaplan M.C., Turan M., (2015) “Stratejik ve Taktiksel Filo Yönetimi Üzerine Literatür Araştırması ve Bir Lojistik Firmasından Uygulama Örnekleri”, – IV. Gümüşhane Üniversitesi Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Gümüşhane, Türkiye.
  • Dudaklı, M., Baykaşoğlu A., Subulan K., Tasan S., Kaplan M.C., Turan M., (2015) “A Mathematical Model Proposal for Fleet Planning Problem of a Real-Life Intermodal Transportation Network”, – International Conference pn Optimal Decisions and Big Data, Vienna, Austria.
  • Konya U., Özsezikli J., Usta E., Çoban E. (2015) “Unmanned Storage and Access Management Systems: A Practice At Ekol Logistics”, – Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference, Paris, France.
  • Dudaklı, M., Baykaşoğlu A., Subulan K., Tasan S., Kaplan M.C., Turan M., (2014) “A New Mixed-Integer Programming Model for Strategic and Tactical Fleet Planning Problems in International Transportation Networks with a Real Life Application” – XIII. International Logistics and Supply Chain Congress, İzmir, Turkey.
  • Arslan, M.C. (2013) “Optimizing Domestic Distribution Network at a Major 3PL Provider from Turkey”, – 26th European Conference on Operational Research, Sapienza University of Rome, Italy
  • Arslan, M.C. (2013) “Ar-Ge, Yenilikçilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Üzerine Bir Değerlendirme”, – Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 33. Ulusal Kongresi (YAEM 2013), Istanbul, Turkey.

Son Güncelleme: 2017