Sağlık Lojistiği

Sağlık Sektörü Lojistiği

Ekol, Sağlık Sektörüne Etkin ve Yaratıcı Çözümler Geliştirmektedir

Ekol, üretici ve ithalatçı ilaç firmaları, medikal firmaları, ecza depoları ve hastaneler gibi sağlık sektöründeki farklı halkalara etkin ve yaratıcı çözümler geliştirmektedir.

Tek Noktadan İletişim

Türkiye, Macaristan ve Ukrayna’daki sağlık tesisleriyle, beşeri ilaçlar, OTC, hayvan sağlığı, medikal cihazlar, göz sağlığı, hammadde ürün grupları için uluslararası taşımacılık, dağıtım, gümrüklü-gümrüksüz depo çözümleri, katma değerli hizmetler ve gümrükleme hizmetlerini entegre bir şekilde ve özgün modellemelerle müşterilerine sunmaktadır.

Bu süreçte, ürünler ilk noktadan son noktaya kadar GMP, GDP koşullarında taşınmakta ve depolanmaktadır.

İmha süreç yönetimi, detaylı raporlama, gerçek zamanlı online operasyon takibi, müşteri şikayet yönetimi, fatura ve gerekli tüm gümrük dokümanlarının hazırlanması, antrepoda ürün makbuzu hazırlanması, sipariş yönetimi, topla ve paketle operasyonu, ücret tahsilatı, katma değerli hizmetler, iade yönetimi gibi süreçleri de tek elden yönetebilen Ekol, müşterileriyle bu yolla tek noktadan iletişim kurarak zaman ve maliyet tasarrufu avantajı sağlamaktadır.

ilac

Beşeri İlaçlar

OTC

OTC

pati

Hayvan Sağlığı

steteskop

Medikal Cihazlar

Vision Care

Göz Sağlığı

Row Materials

Hammadde

Sağlık Sektöründe Ekol’den İleri Teknoloji Uygulamalar

Depolama, dağıtım ve katma değerli hizmetler alanında mümessil ecza deposu ruhsatına sahip olan Ekol, etkin kalite yönetim sistemleri uygulamalarıyla örnek projeler ortaya koymaktadır. Yüksek tesis standartları ve saklama koşullarının yanı sıra; ileri teknoloji uygulamaları da iyi depolama ve dağıtım standartlarını desteklemektedir.

İlaç Firmaları

İlaç üreticisi ve ithalatçısı olan şirketlere projeye özel olarak uluslararası taşıma, gümrükleme, antrepo, mümessil ecza deposu yönetimi, sekonder ambalajlama, dağıtım hizmetleri tasarlanmaktadır. Acil ürün sevkleri ve stock out ürünlerin (tevzi ürün) tüm müşterilere aynı anda teslim edilmesi gibi süreçlere özel çözümler sunulmaktadır.

Hastane Lojistiği

Hastanelerin tedarik ettiği ilaç, medikal ve medikal olmayan ürünler için sipariş sürecinden, hastaya faturalandırmasına kadar tüm lojistik süreçlerdeki sorunlar ve iyileştirme alanlarının tespiti çalışmaları yanında hastanelerin lojistik sorunlara ayıracağı kaynağı en makul orana çekebilmeleri için özel çözümler üretilmektedir.

Ecza Depoları

Ecza depolarına sektörün gerektirdiği kalite standartlarında ürün dağıtım hizmeti sunulmaktadır. Dağıtımlarda ürün izlenebilirliğini ve süreç denetlenebilirliğini ön plana çıkaran anlayışla kurgulanan dağıtım ağı sayesinde ürünler hatasız şekilde tüm şubelere teslim edilmektedir.

Medikal Firmalar

Medikal sektöründe çok sayıda farklı ürünün etkin stok yönetimi en uygun depolama yöntemleri ile sağlanmaktadır. Özellikle sektörün en büyük sorunlarından biri olan konsinye satış yönetimi için geliştirilen sistemlerle ürünlerin lojistik süreçleri etkin olarak takip edilmekte ve raporlanmaktadır.

Uluslararası İlaç Takip Sistemi

Ekol, tecrübesi ve baştan sona serilizasyon (takip&izleme) operasyonlarında sahip olduğu uzmanlığı ile başarılı bir şekilde bu programı uygulayan çok uluslu ilaç şirketlerine büyük destek vermektedir.

Dünyada ilk kez Türkiye’de, Ekol’ün destekleriyle hayata geçirilen bu uygulama için Ekol başta Amerika olmak üzere uluslararası arenada da sistemin hayata geçirilmesi sürecinde deneyimlerini paylaşmakta, ilaç firmalarıyla bilgi ve birikimlerini paylaşmaktadır.

Dünyada İlk

Kalite Yönetim Sistemleri

Ekol’ün sağlık sektörü için ürettiği hizmetlerin GMP/GDP koşullarına ve Sağlık Bakanlığı mevzuatlarına uygunluğu sektör tecrübesi olan, tesise özel kalite güvence ekibiyle denetlenmekte ve güvence altına alınmaktadır. Her tesiste bir eczacı mesul müdür ve kalite güvence ekibi dedike olarak yer almaktadır.

Ekol’ün kalite yönetim sistemleri kapsamında GMP/GDP uyumlu mümessil ecza deposu kalite güvence yönetimi, sıcaklık ve nem takip sistemleri yönetimi, pest kontrol yönetimi, validasyon uygulamaları (bilgisayarlı sistemlerin validasyonu, ekipman kalifikasyonu, alan validasyonları, transfer validasyonları), web tabanlı müşteri şikayetleri takip sistemi, entegre tesis yönetim sistemleri (duman algılama ve yangın güvenlik sistemleri, acil durum alarm sistemleri, güvenlik sistemleri) tesislere uygulanmaktadır. Sıcaklık kontrollü özel alanlara sahip Ekol, sağlık sektörü için soğuk zincir depolaması ve sevkiyatı gerçekleştirmekte, personelleri için eğitimler organize etmekte ve iç denetimler düzenlenmektedir.

Filo

Ekol, GDP kılavuzuna göre dizayn edilmiş ve ısı kontrollü araçlardan oluşan sağlık sektörüne özel filosu ile hizmet vermektedir.

Sağlık Sektörü Lojistiği