Etik Kurallar & İş Ahlakı Tüzüğü

Ekol kurulduğu günden itibaren iş yapış süreçlerinde uyguladığı etik değerleri çalışanlarına, tedarikçilerine, alt işveren ve tüm sosyal paydaşlarına benimsetmek amacıyla Etik Kurallar & İş Ahlakı Tüzüğü‘nü yayınlamıştır. Tüzük; şirketin tüm paydaşlarının iş süreçlerinde aynı etik değerleri içselleştirerek uygulaması ve uygulanmaması halinde gerekli önlemlerin alınması için bir rehber görevi görmektedir.

Ekol tarafından benimsenen Etik Kurallar & İş Ahlakı Tüzüğü;

  • Toplumsal faydaların gözetilmesi,
  • Yasalar ve diğer düzenlemelere uyum,
  • Çalışan hakları ve çalışma koşullarının gözetilmesi,
  • İş ortakları ve sosyal paydaş iletişiminin etkinliği,
  • Şirket haklarının gözetimi ve şeffaflık ana başlıkları üzerinde durmaktadır.

Sorular ve bildirimler için [email protected] e-posta adresi üzerinden Etik Kurulu Üyeleri ile doğrudan temasa geçebilirsiniz.

Etik Kurallar& İş Ahlakı Tüzüğü