Ekol’de Kariyer

Ekol İnsan Kaynakları Departmanı’nın hedefi işe alım sürecinde Ekol’ün kurum kültürüne, değerlerine ve ilgili pozisyona uyum sağlayacak, şirketin geleceğine katkıda bulunacak yaratıcı ve sıradışı düşünebilen en iyi yetenekleri işe yerleştirmektir.

İşe Alım Süreci

Başvuruda bulunan uygun adaylarla yetkinlik bazlı görüşme yapılmakta; pozisyona bağlı olarak kişilik envanteri, yabancı dil sınavı ve genel yetenek testi uygulanmaktadır. Bu değerlendirmelere göre uygun görülen adayların ilgili bölüm yöneticisi ile ikinci görüşme yapmaları sağlanmaktadır.

Ekol Lojistik’e yapılan tüm başvurular şirketin veri tabanına kayıt edilir.

Ekol Ailesi’ne Katılın

Ekol ailesine katılmak için yapılacak tüm başvurular, başvuru bağlantısı üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Ekol'de Kariyer

Değerlendirme Süreci

Yapılan değerlendirme ve görüşmelerin sonucunda olumlu bulunan adaya, İşe Alım Ekibi tarafından iş teklifi yapılmaktadır.

Performans ve Kariyer Yönetimi

Ekol Lojistik’te hem kurumun hem de çalışanların performansının sürekli olarak geliştirilmesi hedeflenmektedir. “Yetenek Gelişimi” ve “Liderlik Gelişimi” programları ile Ekol çalışanları kariyer yollarını değiştirebilir, Ekol’ün bulunduğu tüm ülkelerde çalışabilirler.. Bunun için açılan pozisyonlar öncellikle iç ilan yolu ile yayınlanır.

Kariyer Yönetimi

Performans değerlendirme sisteminden çıkan neticeler ile eğitim ihtiyaçları, eğitim sonuçları ve pozisyonu karşılama yüzdesi göz önünde bulundurularak kişinin kariyer yolu çizilmektedir. Tüm bu kriterlerden yüksek sonuçlar elde eden çalışanlar ise yetenek gelişimi programı çerçevesinde Ekol’ün gelecekteki yöneticileri olmak için yetiştirilerek ilerlemektedirler.

Eğitim ve Geliştirme

Ekol Lojistik, çalışanlarının sürekli öğrenebilecekleri, deneyebilecekleri ve gelişebilecekleri bir eğitim ve geliştirme sürecinin olmasının kurumun gelişimi ve ilerlemesinin önemli bir parçası olduğuna inanır. Eğitim faaliyetlerinde kurumun iş alanı ve öncellikleri ile çalışanın ihtiyaçlarının ortak paydada buluşması sağlanarak gerekli yol haritası planlanır.

Tüm çalışanlara gelişimleri için eşit olanak ve fırsatlar sağlanır.