Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Politikamız:

Toplumun geleceğine olumlu katkı sağlamak

Yeni nesillerin daha duyarlı ve donanımlı
bireyler olarak yetişmesini sağlamak

Çevreye saygılı iş süreçleri ve projeler
geliştirerek sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak

Ekol Lojistik kurulduğu 1990 yılından bu yana topluma, çevreye ve çalışanlarına karşı görevlerini eksiksiz yerine getirmeye çalışmaktadır. Ekol, sosyal sorumluluk politikası doğrultusunda bu gayretini “Toplumun Geleceğine Olumlu Katkı Sağlamak” bakış açısıyla desteklemekte, yıllar içerisinde gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeye devam ettiği sayısız projeyle prensipleri doğrultusunda hareket etmektedir.

Yeni nesillerin daha duyarlı ve donanımlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak

Ekol Lojistik farklı sektörlerde verdiği geniş hizmet ağı ile hayatın her alanında var olan bir yapı içinde faaliyet gösterir. Ekol içinde bulunduğu toplumun kültürel, sosyal değerlerine bağlı olarak modern ve çağdaş yeni nesillerin yetiştirilmesi amacıyla eğitim ile ilgili projelerin desteklenmesiyle daha iyi bir toplum yaratılmasında üzerine düşen görevi yerine getirmeye özen gösterir.

Çevreye saygılı iş süreçleri ve projeler geliştirerek sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak

Doğal kaynaklar tükeniyor, yaşam alanları kısıtlanıyor, insanlar tarafından doğaya verilen zarar her gün katlanarak artıyor. Şirketlerin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerine düşen görevi yerine getirmesine olan inanç ile Ekol, iş modellerini ve süreçlerini çevreye duyarlı olarak düzenlemek, çalışanlarını bilinçlendirmek, doğal hayatı korumak için çalışmalarını yürüten sivil toplum kuruluşlarına destek olmak amacıyla çalışır.