Çevre

Doğal kaynaklar tükeniyor, yaşam alanları kısıtlanıyor, insanlar tarafından doğaya verilen zarar her gün katlanarak artıyor. Birincil öncelikleri arasında çevreye saygılı iş süreçleri ve projeler geliştirerek sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak yer alan Ekol, bu doğrultuda doğal hayatı korumak için çalışmalarını yürüten sivil toplum kuruluşlarına da destek vermektedir. Şirketlerin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerine düşen görevi yerine getirmesine olan inanç ile Ekol, iş modellerini ve süreçlerini çevreye duyarlı olarak düzenlemekte ve çalışanlarını bilinçlendirmektedir.

Intermodal

Her gün dünyanın dört bir noktasına hizmet götüren Ekol, doğal kaynakları en optimum şekilde kullanmak ve daha sürdürülebilir bir iş modeli geliştirmek için çalışmakta, 2008 yılında hayata geçirdiği Intermodal taşımacılık modelini kullanmaktadır. Ekol bu sayede her ay 365.000 ağacı kurtarmaktadır.

Ekol tek bir Intermodal seferi ile 2.429 km uzunluğundaki bir karayolunu kat etmeden;

  • 823 lt akaryakıt
  • 2221 kg CO2
  • 5,8 kg NOX
  • 0,08 kg Partikül tasarrufu yapar.

WWF Yeşil Ofis Programı

Ekol Lojistik WWF Yeşil Ofis Programı’na Türkiye’de ilk dahil olan lojistik firması olma mutluluğunu yaşamaktadır. Program çerçevesinde belirlenen Atık Yönetimi, Elektrik Tüketimi ve Kağıt Tüketimi tasarruf kalemleri çerçevesinde geliştirmeler tasarlamakta ve hayata geçirmektedir. Bu kapsamdaki çalışmalar personel bilincinin arttırılması üzerine yoğunlaşmış durumdadır.

Yeşil Ofis Programı kapsamında Ekol’ün tesislerinde çalışanları bilinçlendirme eğitimleri gerçekleştirilmektedir.. Bu eğitimlerde “WWF, Yeşil Ofis, sistem/ekosistem, ekolojik ayak izi, su ayak izi, iklim değişikliği” gibi konulara değinilmektedir.

2014 yılında, WWF tarafından yapılan son değerlendirme sonucunda, Türkiye’de Yeşil Ofis Diploması alan ilk lojistik firması olmayı başarmıştır.

WWF Yeşil Ofis Programı

Atık Yönetimi

Ekol, uygun şekilde bertaraf edilmeyen atıkların doğada uzun yıllar varlığını sürdürmeye ve bu süre içerisinde bulunduğu ortama zarar vermeye devam ettiğinin bilincindedir. Bu doğrultuda Ekol Lojistik, WWF Yeşil Ofis Programı çerçevesinde Atık Yönetimini de ele alarak, süreçlerinde ortaya çıkan her türlü atığı uygun şekilde bertaraf etmek için harekete geçmiştir. Atıkları ayrı toplayarak çöp miktarını azaltmayı hedefleyen Ekol Lojistik, uygun ayrıştırmayla; hammadde, enerji ve diğer doğal kaynakların kullanımını azaltmayı amaçlamaktadır. Ayrıştırılan atıklar, Ekol’ün anlaşmaya vardığı lisanslı firmalar aracılığıyla uygun şekilde bertaraf edilebilmekte ya da geri dönüştürülmektedir.

Yemek Atıklarının Toplanması: Yemekhanelerde toplanılan artık yemeklerin çevre barınaklara götürülerek havyan dostlarımızın yemek ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir.

Yemek Atıklarının Ayrıştırılması: Yemekhanede oluşan atıkların içerisinden geri dönüşümlü olanların ayrıştırılarak geri dönüşüme destek verilmesi amaçlanmıştır.

Hurda Atık Geri Kazanım Kampanyası

2011 yılı içerisinde tesislerde oluşan hurda atıklar ayrıştırılarak ilgili geri dönüşüm firmalarına teslim edilmiştir. Bu işlem sonunda elde edilen gelir ile, Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye) evlat edinme kampanyasına destek verilmiştir.

Kağıt Tüketimi

Doğanın akciğeri olan ormanları korumak amacıyla Ekol, kağıt tasarrufu ve kağıt geri dönüşümünü de WWF Yeşil Ofis Programı kapsamında belirlediği ana başlıklar arasına almıştır.

Ekol; departmanlar bazında kâğıt tüketim oranlarını belirleyerek, kağıt tüketiminin azaltılması için özel çözümler üretmektedir. Ekol’ün geri dönüşümünü sağladığı her ton kağıt 17 ağacın kesilmesini önlemekte ve bu 17 ağaç da 144 insanın oksijen ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca geri dönüştürülmüş kağıt kullanarak Ekol, kağıt üretiminde kullanılan su ve enerji kullanımının azalması anlamında büyük tasarruflar sağlamaktadır.

Elektrik Tüketimi

Elektrik tasarrufu alanında sıradan bir kişinin dahi biraz özen göstererek büyük farklar yaratabileceğinin bilincinde olan Ekol, çalışanlarına sağladığı eğitimlerle bunu bireysel bir çabadan çıkartarak toplu bir hareket haline getirmeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra Ekol; her ofis için farklı elektrik ölçüm aletleri kullanarak ölçümlerden çıkan sonuçlar doğrultusunda yapılacak iyileştirmeler için yol haritası oluşturmaktadır.

Ülkemizde tüketilen elektriğin %20’si aydınlatma amaçlı kullanılmaktadır. Enerji tasarruflu aydınlatma sistemlerine %20’lik bir geçiş Keban Hidro Elektrik Santrali’nin bir yılda ürettiği elektrik kadar tasarruf yapılmasına olanak sunabilmektedir. Bu sebeple Ekol tesislerinde enerji tasarruflu ampuller kullanmayı tercih etmektedir.

2011 yılında hayata geçirilen Sanal Sunucu Projesi ile tüketilen elektrikten her yıl %20 kazanım elde edilmesi sağlanmaktadır.

Elektrik Tüketimi

WWF–Dünya Saati Uygulaması

Dünyanın en büyük çevre hareketlerinden Doğal Hayatı Koruma Vakfı-WWF’in Dünya Saati uygulaması elçisi olan Ekol Lojistik, küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için tesislerinde Dünya Saati uygulamasına destek vermektedir.

Ekol Hatıra Ormanları

Ekol Lojistik; 2012- 2013 -2014-2015 yıllarını yeşil lojistik faaliyetleri ile de uyumlu olan önemli sosyal sorumluluk faaliyeti ile noktalamıştır. 2012- 2015 arasında iş ortaklarına yeni yıl armağanı olarak verilebilecek en güzel hediyenin Türkiye’ye bir orman kazandırmak olduğuna inan Ekol, bu kapsamda TEMA Vakfı ile işbirliğine imza attı. Bu işbirliği kapsamında 2012’de İzmir – Urla’da, 2013’de Manisa – Salihli’de, 2014’de İzmir – Urla Kadıovacık’ta, 2015’te ise Burdur Tefenni Beyköy’de 5.000 fidanlık hatıra ormanı projelerinin bilgilendirmesini içeren geri dönüşümlü sertifikalar iş ortaklarına gönderildi.

Tema Doğa Eğitimi Projesine Katkı

Her yılbaşında TEMA’ya müşterileri için orman bağışı yapan Ekol Lojistik, 2016 yılında TEMA’nın Doğa Eğitimi Projesi’ne katkı sağlamıştır.

25. yılını kutlayan TEMA’nın Türkiye’de düzenlediği “25. Yıl NTV Özel Canlı Yayını”nda çocukların doğa eğitimi için bağış toplanmıştır. Bu özel gece vesilesiyle Ekol 2.500 çocuğun eğitimini üstlenmiştir.

Ekol Hatıra Ormanları