Rakamlarla Ekol

Adını okul anlamına gelen Latince kökenli école kelimesinden alan Ekol, lojistik sektörüne yetiştirdiği insan kaynağı ve yeni iş modelleri geliştirmekte üstlendiği öncü rolle adına yakışır başarılara imza atmaktadır.

Timeline

Ekol’ün şeffaflık politikası çerçevesinde ciro, çalışan, filo, araç, tesis bilgileri, ödediği vergiler ve çevresel veri raporları paylaşıma açıktır.

Ciro

Ciro

İstikrarlı ve güçlü büyümesini sürdüren Ekol’ün; yıllara göre toplam ciro ve büyüme oranları, yatırım miktarları, faaliyet alanlarına ve sektörlere göre ciro dağılım grafiklerini buradan inceleyebilirsiniz.

Çalışanlar

Çalışanlar

Ekol’ün akılcı çözümleri’nin sırrı, nitelikli ve mutlu insan kaynağıdır. Ekol çalışanlarının; mavi yaka/beyaz yaka oranı, cinsiyet dağılımı, eğitim durumu ve yaş dağılımı gibi bilgilerini içeren grafikleri buradan inceleyebilirsiniz.

Tesisler

Tesisler

Ekol tesislerinin alan raporu, hizmet türüne göre dağılımları ve depo alanlarının tesislere göre dağılımını gösteren grafikleri buradan inceleyebilirsiniz.

Çevresel Etkiler

Çevresel Veriler

Ekol’ün intermodal çözümü sayesinde elde ettiği; CO2 salım azaltım miktarları, dizel tasarruf miktarları ve hesaplama tekniği ile ilgili bilgileri buradan inceleyebilirsiniz.