Sürdürülebilirlik

Ekol, Sürdürülebilirlik konusunda liderliğe inanmakta ve sürdürülebilirliği kurumsal olarak ana değerleri ve hedefleri arasında stratejik olarak konumlandırmaktadır. Bu alanda öncelikli olarak, müşterileri için yeni çözümleri çevre bilinci ile üretmeyi ve işini sorumlu bir şekilde geliştirirken aynı zamanda ekonomik açıdan da sürdürülebilir olmayı hedeflemektedir.

Ekol, stratejisini başarı ile uygulamak ve hedeflerine başarı ile ulaşmak için; sağlamış olduğu hizmetlere, paydaşları ile işbirliği ve çalışanlarının farkındalığına ve performansına güvenmektedir.

Ekonomik Sürdürülebilirlik: Ekol’ün ekonomik sürdürülebilirliğinin en temel unsurları arasında operasyonel verimlilik, müşteri memnuniyeti ve sektörde yapmış olduğu yatırımlar gelmektedir. Sektörün öncü firması olarak işini en verimli şekilde yapmak Ekol’ün en temel hedefleri arasında yer almaktadır. Bu noktada, operasyonel verimliliği arttırmak gerek karlılığı gerekse müşterilerinin memnuniyetini sağlamakta büyük bir rol oynamaktadır. Bu sebeple Ekol operasyonel verimliliğini arttırma adına sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını aktif olarak yürütmektedir.

Entegre Yönetim Sistemleri: **Kalite Politikası, Müşteri Memnuniyet Politikası
Sahip Olunan Tesciller: ISO 9001, ISO 10002, ISO27001,Sürdürülebilir Lojistik Tescili

Çevre

Çevre

Toplum

Toplum

Ekonomi

Ekonomi

Sosyal Sürdürülebilirlik: Ekol’ün sosyal sürdürülebilirlik hedeflerinin en başında, çalışanlarının şirketin en değerli kaynakları olduğunun bilinciyle çalışan memnuniyeti gelmektedir. Hızlı değişen ve gelişen sektör dinamiklerini yakından takip eden bir şirket olarak Ekol, bu gelişimi yönetmek adına eğitime gerekli önemi vermektedir. Şirket çalışanlarının sürekli gelişimlerini sağlama adına gerek şirket içi gerek ise şirket dışı eğitimler düzenlemekedir.

**İş Güveliği Politikası, Güvenlik Politikası
Sahip Olunan Tesciller : Sedex , OHSAS18001, ISO 22000, TAPA

Ekol’ün Çevreci Yaklaşımı: Ekol , çevresel sürdürülebilirliği de içine alan kapsamda sürdürülebilirlik çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda çevre konularını; iklim değişikliği, karbon emisyonları ve enerji, doğal kaynak yönetimi ve atık yönetimini ele almaktadır.

**Çevre Politikası:
Sürdürülebilir Lojistik: Intermodal ve Çevresel Katkıları
Yeşil Lojistik
CO2 Raporlama & Emisyon Azaltımı

Sahip Olunan Tesciller: ISO14064, ISO14001, Ecovadis
İyi Uygulamalar: Eko-Sürdürülebilir Depo Uygulamaları: KOZMOZ & LOTUS