Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Küresel İlkeler Sözleşmesi dünya çapındaki işletmeleri sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve yolsuzluğa karşı mücadele konusunda örgütlemek için oluşturulmuş bir Birleşmiş Milletler inisiyatifidir. Herhangi bir yaptırımı olmayan bu sözleşme; tarafların insan hakları, çevre ve yolsuzluğa karşı mücadele konularında ortak hareket etmesini sağlamayı hedeflemektedir.

Ekol, 12 Kasım 2007 tarihinde dünyada topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden binlerce firma tarafından imzalanan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atmıştır.

Ekol’ün Küresel İlkeler Sözleşmesi ilerleme raporunu indirmek için lütfen tıklayın.

Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 İlkesi

İnsan Hakları

İlke 1: İş dünyası evrensel insan haklarına saygı göstermeli ve geliştirilmelerine destek olmalıdır.
İlke 2: İş dünyası insan haklarına uygun olmayan davranışlar içinde yer almamalıdır.

İş ve İşçi Standartları

İlke 3: İş dünyası çalışanların örgütlenme ve toplu sözleşme/pazarlık halkasına saygı göstermelidir.
İlke 4: İş dünyası zoraki çalışmayı tamamen ortadan kaldırmak için çalışmalıdır.
İlke 5: İş dünyası çocuk iş gücü kullanımını tamamen ortadan kaldırmalıdır.
İlke 6: İş dünyası iş yerlerinde ayrımcılığın yok edilmesi için çalışmalıdır.

Çevre

İlke 7: İş dünyası çevreyle ilgili sorunlara karşı alınacak önlemleri desteklemelidir.
İlke 8: İş dünyası daha fazla çevre bilincinin oluşması için inisiyatif almalıdır.
İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin kullanımı ve yaygınlaştırılmasına destek olmalıdır.

Yolsuzluk

İlke 10: İş dünyası yolsuzluğun tüm türlerinin, rüşvet ve haraç dahil yok edilmesi için çalışmalıdır.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi