Lojistik

Tamamen dijital teknolojinin kullanıldığı Endüstri 4.0 çağında verimlilik, büyüme gibi konularda lojistik çok önemli bir rol oynuyor. Bilişim teknolojileri ve endüstriyi bir araya getiren Endüstri 4.0’ın etkilerinin daha fazla hissedileceği ilerleyen günlerde lojistik çok daha fazla teknolojik gelişmelerin üzerine kurulacak ve buna bağlı olarak lojistik sektörünün en belirgin gelişimi ticari araçlar sektöründe, nakliye operasyonlarında ve otomasyonlu depolarda kendini gösterecek. Yeni nesil tırlarda araçlar birbiriyle, gümrüklerle, fabrikalarla, yollarla, depolarla sürekli iletişim halinde olacak.

Lojistik Sektörü Sanayi 4.0 Devrimine Hazırlanıyor

Endüstri 4.0, lojistik sektörüne inovasyon, katma değer ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli fırsatlar sunuyor.

Anlık etkileşimi tedarik zincirinin bütün adımlarıyla birlikte odağına alacak üretimde yaşanan bu dönüşümle; tedarikçiler, depolar, market rafları veya yoldaki araçlarla, akıllı fabrikaların üretim süreçleri iletişim halinde olarak yönetilecek. Akıllı makineler stok seviyelerini, tedarik zincirinde oluşan arızaları, hasarlanan ürünleri ve sipariş veya talep miktarlarındaki değişiklikleriyle ilgili verileri sürekli paylaşacak ve bu sayede süreçler verimlilik ve kapasitenin etkin kullanımına olanak sağlayacak şekilde yeniden koordine edilecek.

Endüstri 4.0

Ekol’de Lojistik 4.0

Sanayi 4.0 gelişmelerinin ışığında Ekol’de, nesnelerin algılanabilir hale getirilmesiyle elde edilen verileri anlamlı bilgilere dönüştürerek, karar verebilen teknolojilere yönelik incelemeler yapılmakta ve pilot uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Sanayi 4.0 devrimi ilkelerinin uygulanması stratejisiyle, dijitalleşme ve görselleştirme, internet ve mobil uygulamalar ile süreçlerin entegrasyonu ve nesneler arası ağların oluşturulması, bulut bilişim ve haberleşme teknolojileri, simülasyon ve robotik sistemlere yönelik çalışmalar, Ekol Ar-Ge faaliyetlerinin merkezine Lojistik 4.0 olarak yerleştirilmiştir.

Akıllı Sistemlerle Oluşturulacak İletişim Ağı

Uydu takip sitemleriyle araçların izlenmesine yönelik teknolojilerin, araçların diğer araçlarla, trafik ve yol durum bilgileriyle, araç ve yükle ilgili farklı sensör verileriyle iletişim halinde olduğu; rota ve güzergah güncellemelerinin araç bazında otonom şekilde verilebildiği akıllı sistemlere evrimleşmesi planlanmaktadır. Bu amaçla Ekol’de yürütülen cihaz tasarımı, süreç ve yazılım geliştirme projeleri iç kaynaklar, akademik paydaşlar ve uluslararası enstitülerle yürütülen çalışmalarla devam etmekte, sadece çekici değil konteyner ve treylerlere yönelik iletişim ağları kurulması çalışmaları yürütülmektedir.

Otomasyonlu Depolarda Kullanılacak Son Teknolojiler

Ekol’de Lojistik 4.0 ışığında; mevcut operasyonlarda yaygın kullanılan otomasyon teknolojileriyle donatılmış depolama teknolojilerinin, insan-makine etkileşimini arttıracak şekilde yüz tanıma teknolojileri, sesli veya ışıklı yönlendirme sistemleriyle geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Otomatik yönlendirilebilen stoklama araçları, akıllı raf ve stoklama üniteleri ve kendi rotalarına karar verebilen otomasyon bileşenleri ile depolama teknolojilerinin Sanayi 4.0 kavramıyla uyumlu hale getirilebilmesi yönünde uygulamalar yapılmakta ve farklı pilot projeler yürütülmektedir.

Lojistik 4.0

Lojistik 4.0 Bakış Açısıyla Yeni Nakliye Yönetim Sistemi

Ekol’de dijital dünyada yerini alacak, modern teknolojiyle geliştirilmiş, kişilerin konfigürasyonuna göre operasyonel kararların büyük ölçüde sistem yönlendirmesiyle alınabildiği, bütün paydaşlarla etkileşim halinde olan yeni bir TMS (nakliye yönetim sistemi) geliştirilmesiyle ilgili bir proje ekibi oluşturularak çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca ileride ortaya çıkacak büyük veri analizlerine olanak tanıyacak yeni ve modern bir kurumsal veri ambarı ortamı kurgulanması da geleceğe yönelik devam etmekte olan projeler arasında yer almaktadır.