AR-GE

Ekol AR-GE Merkezi süreç ve uygulamaya yönelik somut attığı adımların yanında altyapı temelinde de Sanayi 4.0’a hazırlanıyor. AR-GE ve inovasyona yatırım yapmaktan hiç vazgeçmeyen Ekol, Lojistik 4.0’ı AR-GE bakış açısının merkezine yerleştirmektedir.

Sanayi 4.0 öncelikle üretim ile ilgili ortaya çıkmış bir kavram, üretim merkezlerinin ve süreçlerinin önemli değişimler göstermesi ile sonuçlanacak bir dönüşümdür. Yakın gelecekte üretimde yaşanacak bu dönüşüm, tedarik zincirinin bütün adımlarıyla anlık etkileşimi odağına alacak; tedarikçiler, depolar, market raflarıyla veya yoldaki araçlarla akıllı fabrikaların üretim süreçleri iletişim halinde yönetilecek. Akıllı makineler stok seviyelerini, tedarik zincirinde oluşan arızaları, hasarlanan ürünleri ve sipariş veya talep miktarlarındaki değişikliklerle ilgili verileri sürekli paylaşacak, bu sayede süreçler verimlilik ve kapasitenin etkin kullanımına olanak sağlayacak şekilde yeniden koordine edilecek.

Sektörün İlk Ar-Ge Merkezi

Ekol Sanayi 4.0 devrimine hazırlanıyor, Ekol’de artık Ekol 4.0 konuşuluyor

Sanayi 4.0, lojistiğin her bir iş koluna direkt olarak uygulanabilecek gelişmeleri içermektedir. Bunların arasında; esnek tasarımlı maliyeti düşürülmüş akıllı depolar, tedarik zinciri yönetimi sürecini kolaylaştıracak gerçek zamanlı izlenebilir ve müdahale edilebilir, yeni teknolojilere uygun altyapıya sahip, geliştirmeye uygun yazılımlar bulunmaktadır. Aynı zamanda güvenlik zaafiyeti oluşturan unsurları ortadan kaldıracak ve çevresel faktörleri izleyebilen, kontrol edebilen sistemler ile her bir hizmet ağı için veriye dayalı karar verme imkanı sağlayan sistemler yer almaktadır.

Ekol de yeteneklerini ve kaynaklarını Lojistik 4.0’a kaydırmaktadır.

Ekol AR-GE ve Lojistik 4.0

Sanayi 4.0 gelişmelerinin ışığında Ekol AR-GE Merkezi, nesnelerin algılanabilir hale getirilmesiyle elde edilen verileri anlamlı bilgilere dönüştürerek, karar verebilen teknolojilere yönelik incelemeler yapılmakta ve pilot uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Sanayi 4.0 devrimi ilkelerinin uygulanması stratejisiyle, dijitalleşme ve görselleştirme, internet ve mobil uygulamalar ile süreçlerin entegrasyonu ve nesneler arası ağların oluşturulması, bulut bilişim ve haberleşme teknolojileri, simülasyon ve robotik sistemlere yönelik çalışmalar, Ekol Ar-Ge faaliyetlerinin merkezine Lojistik 4.0 olarak yerleştirilmiştir.

Sektörün İlk AR-GE Merkezi

Sistematik, yaratıcı, özgün, bilimsel, deneysel ve teknik çalışmaların hayata geçirilmesi misyonuna sahip olan Ekol AR-GE Merkezi, teknolojik altyapısı ve deneyimli personeli ile, sektörünün ilk AR-GE Merkezi olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile Haziran 2012’de hayata geçmiştir.

Ekol, Avrupa’da Cirosal Oranda AR-GE’ye En çok Yatırım Yapan Şirketler Arasında Yer Almaktadır

Güçlü ve rekabetçi niteliklerini global düzeyde arttırmayı ve bu niteliklerine Ar-Ge çalışmaları ile her geçen gün yenilerini eklemeyi amaçlayan Ekol, Avrupa’da cirosal oranda AR-GE’ye en çok yatırım yapan lojistik şirketinden biri olarak göze çarpmaktadır.

Araştırma ve Geliştirme Merkezi
Vizyon Misyon

AR-GE Misyonu

Ekol AR-GE Merkezi’nin misyonu teknolojiyi tüm değer zincirlerine entegre ederek, paydaşları ile işbirliği içerisinde, sektörün dönüşümünde öncü rol oynayacak, bütünleşik inovatif hizmetler yaratmaktır.

AR-GE Altyapısı

Ekol AR-GE Merkezi’nde, taşımacılık, depo yönetimi ve gümrükleme temel hizmet tiplerini iyileştirmeye yönelik olarak araç rotalama, dağıtım ağı tasarımı, fiyatlandırma, ergonomi, süreç analizi, kalite yönetimi, kapasite planlama, tesis tasarımı ve yatırım planlama gibi alanlarda çalışmalar yürütülmektedir. Ekol AR-GE ekibi, yürüttüğü AR-GE çalışmalarında; süreç geliştirme, optimizasyon, simülasyon, yazılım geliştirme, kalite sistemleri yönetimi, proje yönetimi gibi çeşitli yetkinliklerin bir arada ve uyum içerisinde kullanıldığı disiplinler arası bir yöntem izlemektedir.

Lojistik Sektörüne Özel AR-GE Çözümleri

Ekol, üniversiteler ve kuruluşlarla yürüttüğü işbirliği ile filo optimizasyonu ve rota planlama, 3D yükleme modeli içeren yük ve ağ optimizasyon geliştirmeleri, depo yönetim, sevkiyat ve dağıtım iş modellerinin geliştirilmesi ve otomasyon sistemlerinin tasarlanması, esnek ürün/sipariş hazırlama ve paketleme süreçlerinin geliştirilmesi, sipariş yönetimi yazılımı geliştirmeleri, talep yönetim sistemi tasarımı, alternatif taşımacılık başta olmak üzere birçok farklı alanda AR-GE faaliyetlerini sürdürmektedir.