AR-GE Ekibi

Genç ve Dinamik Zihinler, Ekol Süreçlerini Tasarlıyor

Tam zamanlı genç çalışanların bulunduğu Ekol Ar-Ge Merkezi, verimliliğin artması ve yeni iş modellerinin geliştirilmesi ile Ar-Ge kültürünün tüm kuruma yayılması, gelişimi ve devamlılığını sağlamak üzere aralıksız çalışmaktadır.

AR-GE Personel Dağılımı

Araştırmacı
86%
Teknisyen
10%
Destek Personeli
4%

Eğitim Durumu Dağılımı

Yüksek Lisans - Doktora
19%
Lisans
73%
Ön Lisans
8%