İşbirlikleri

Lojistik sektörünün Türkiye’deki ilk Ar-Ge Merkezi Ekol Lojistik, üniversitelerin ilgili bölümlerindeki akademisyen ve öğrencileri aşağıdaki alanlarda işbirliği yapmaya davet ediyor:

  • TÜBİTAK Destek Programları
  • AB Çerçeve Programları
  • Üniversite-Sanayi İşbirliği Programları

iletişim: [email protected]

Akademisyen ve öğrencilere açık çağrı

Prensiplerimiz

Üniversitelerle yürüttüğümüz araştırma işbirliklerinde, araştırma süreci ve çıktıları bakımından yüksek bir standardı yakalayabilmek adına aşağıdaki prensipleri gözetiyoruz:

  • İşbirliğine konu araştırma projeleri, Ekol Lojistik bünyesindeki somut bir endüstriyel problemi ele alır ve bu probleme bilimsel bir çözüm getirir.
  • Araştırmanın konusu, kapsamı, amaç ve çıktıları ile süresi, çalışmanın en başında net bir biçimde ortaya konur.
  • Araştırma sürecinde Ekol AR-GE Ekibi üyeleri de aktif rol oynar.
  • Projenin ilerlemesi, araştırma süreci boyunca sürekli olarak takip edilir.
  • Araştırma neticesinde ortaya çıkacak her türlü bilimsel yayın teşvik edilir.

Üniversite İşbirlikleri

Proje Adı:Bilimsel Yaklaşımlar Işığında Mevcut Depo Yönetim Sistemi Operasyonlarının En iyilenmesi ve Verimliliğin Arttırılması
Ortak Kuruluş:Bilkent Üniversitesi - Türkiye
Destek Programı:TÜBİTAK 1505 Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Programı
Proje Adı:Akıllı Algoritmalar ile Çok Derinlikli Otomatik Depolama Ve Geri Alma Sistemlerinin En İyilenmesi
Ortak Kuruluş:Ege Üniversitesi - Türkiye
Destek Programı:TÜBİTAK 1505 Üniversite - Sanayi Projeleri Destekleme Programı
Proje Adı:Endüstriyel Tabanlı Dinamik Yapıda Tümleşik Görüntü Doğrulama Ve Çözümleme Sistemi Geliştirilmesi
Ortak Kuruluş:Gebze Teknik Üniversitesi - Türkiye
Destek Programı:TÜBİTAK 1505 Üniversite - Sanayi Projeleri Destekleme Programı
Proje Adı:Hızlı Tüketim Sektöründe (Fast Moving Consumer Goods- FMCG) Otomatik Depo ve Saha Yönetimi Süreçlerinin Tasarlanması ve Sistem Entegrasyonu ile Ticarileştirilebilir Bir Ürün Geliştirilmesi
Ortak Kuruluş:Selçuk Üniversitesi- Türkiye
Destek Programı:TÜBİTAK 1501 – Sanayi Projeleri Destekleme Programı
Proje Adı:Akıllı Algoritmalar ile Otomatik Depolama ve Geri Alma Sistemlerinin Optimizasyonu
Ortak Kuruluş:Dokuz Eylül Üniversitesi - Türkiye
Destek Programı:TÜBİTAK 1501 – Sanayi Projeleri Destekleme Programı
Proje Adı:Dinamik Yapıda Geliştirmelere Açık Çekici & Dorse (Araç) İzleme Sistemi Geliştirilmesi
Ortak Kuruluş:Marmara Üniversitesi - Türkiye
Destek Programı:TÜBİTAK 1501 – Sanayi Projeleri Destekleme Programı
Proje Adı:Sürdürülebilir Lojistik İçin Veri Analizi
Ortak Kuruluşlar:Athens Technology Center (ATC) - Yunanistan, Sintef - Norveç, Software AG - Almanya, VLTN GCV - Belçika, Novom Sadu Üniversitesi - Sırbistan, Cranfield Üniversitesi - İngiltere, Optilog - Yunanistan, Ekol Lojistik - Türkiye, Danaos - Kıbrıs
Destek Programı:HORIZON 2020 - ICT
Proje Adı:Sofia – Akıllı Objeler ve Akıllı Finans Yaklaşımları Sayesinde Katma Değerli Lojistik Ağ Planlama ve Süreç İnovasyonu Projesi
Ortak Kuruluşlar:Fraunhofer IML, Claas – Almanya, Wincor Nixdorf – Almanya, Ekol Lojistik GmbH - Almanya
Destek Programı:BMBF - Almanya
Proje Adı:Perakende Sektörü Depo Operasyon Süreçlerinde Depo İçi Malzeme Akışının Güncel Teknoloji ve Uygulamalar ile En İyilenmesi
Ortak Kuruluş:Sabancı Üniversitesi
Destek Programı:TÜBİTAK 1501 – Sanayi Projeleri Destekleme Programı
Proje Adı:Türkiye ve Almanya Arasındaki Çoklu-Model Yük Taşımacılığı İçin Gerçek Zamanlı Simülasyon Tabanlı Tedarik Zinciri Risk Yönetimi Metodolojisi ve Aracı Geliştirme
Ortak Kuruluşlar:Koç Üniversitesi - Türkiye, Duisburg Essen Üniversitesi – Almanya, Kombiverkehr KG – Almanya
Destek Programı:TÜBİTAK 1509 – Uluslararası Ortaklı Destek Programı
İşbirlikleri

Son Bir Yıl İçerisinde Yürütülen İşbirlikleri

Anadolu Üniversitesi

Üniversite-Sanayi İşbirliği Projesi

Heterojen filolu araç rotalama problemine yönelik bir matematiksel model ve karar destek sistemi geliştirilmesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi

TÜBİTAK ARDEB 1001 Çalışması

Yük Birleştirme ve Yükleme Planlaması

Marmara Üniversitesi

TEYDEB Projesi Akademik İşbirliği

Dinamik Yapıda Geliştirmelere Açık Çekici & Dorse (Araç) İzleme Sistemi Geliştirilmesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans Bitirme Tezi Destek Çalışması

Çift ve Çok Derinlikli Otomatik Depolama Sistemleri/Otomatik Depolama Sisteminin mevcut algoritma, zaman ve mesafe analizi yapılarak iyileştirilmesi

Ege Üniversitesi

TEYDEB Projesi Akademik İşbirliği

Akıllı Algoritmalar İle Çok Derinlikli Otomatik Depolama ve Geri Alma Sistemlerinin En iyilenmesi

Ege Üniversitesi

Doktora Bitirme Tezi Destek Çalışması

Akıllı Algoritmalar İle Çok Derinlikli Otomatik Depolama ve Geri Alma Sistemlerinin En iyilenmesi

Bilkent Üniversitesi

Üniversite Projesi

Depo İçi Raf Adresleme ve Yer Açma Optimizasyon Algoritması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Üniversite Projesi

Depo İçi Raf Adresleme ve Yer Açma Optimizasyon Algoritması

Selçuk Üniversitesi

TEYDEB Projesi Akademik İşbirliği

Hızlı Tüketim Sektörnde Otomatik Depo ve Saha Yönetimi Süreçlerinin Tasarlanması ve Sistem Entegrasyonu İle Ticarileşebilir Hale Getirilmesi

Galatasaray Üniversitesi

Yüksek Lisans Bitirme Tezi Destek Çalışması

Intermodal Yük Taşımacılık Türüne Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesinde Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemlerinin Kullanılması

Beykent Ünivesitesi

Akademik Yayın Çalışması

Ulusal Dağıtım Micro Dağıtım Ağı Rota Optimizasyonu Projesi