Depo Yönetimi

Ekol; müşteri sorunlarını, beklentilerini ve lojistik ihtiyaçlarını tespit ederek, terzi usulü çözümlerle müşterilerinin işine değer katacak hizmetler sağlamaktadır. Daha kaliteli, sağlıklı ve aynı zamanda maliyet avantajı sağlayan çözümleri müşterilerine sunabilmek için, gelişen depolama teknolojilerini yakından takip etmekte, farklı otomasyonel çözümleri süreçlerine uyarlamaktadır. Bu sayede daha az insan gücü kullanarak hem verimliliği artırmakta hem de günlük talep değişkenliklerini daha esnek ve düşük maliyetle yönetebilmektedir.

Depo Yönetimi
Depo Yönetimi
İş Geliştirme

Son Tüketici Maliyetine Dayanan Yaklaşımla Depo Yönetimi

Depo yönetimi tüm lojistik faaliyetler içerisinde en büyük paya sahip alanlardan biridir. Bu alanın iyi yönetilmesi, satış noktalarının planlanan zamanlarda beslenmesi, stok ve sipariş hazırlama doğruluk oranlarının yüksek tutulabilmesi lojistik maliyetinin dolayısıyla da ürün maliyetinin düşürülmesi adına büyük önem arz etmektedir.

Ekol, süreçleri yeniden tasarlayarak kaynak kullanımını azaltma çalışmaları yapmaktadır. Bilişim altyapısıyla yönetebildiği değişken sayısını artıran, insan gücünü otomasyon sistemlerini denetleyen ve geliştiren kalifiye bir kaynak olarak gören Ekol, depo yönetimi içinde tüm kaynakları en aza indirmek yerine; stok, siparişlerin toplanması, dağıtımı gibi operasyonlardan kusursuz verim sağlamakta ve kontrol sistemleriyle göreceli satış kayıplarından doğacak zararları en aza indirmeyi hedeflemektedir. Bu yönüyle Ekol, son tüketici memnuniyeti maliyetine dayanan üst düzey bir yaklaşım sergilenmektedir.

Depo Yönetimi

Tecrübeyle Gelen Etkin Proje Yönetimi:

Ekol, işinin temel oluşumu olarak kabul ettiği proje yönetimi çerçevesinde, her biri müşterileri için özenle oluşturulan çözümleri birer proje olarak ele almakta ve yürütmektedir. Projenin kapsamı, amaçları, hedefleri, başarı kriterleri ve sorumluluklar en ince ayrıntısına kadar tanımlanarak belirlenmiş bu hedeflerin, maliyet ve zaman kriterlerine uygun yerine getirilebilmesi için kaynakların en etkin şekilde yönetimi sağlanmaktadır.

Ekol bünyesinde proje yönetimi konusunda sektör bazlı uzmanlaşmış bir İş Geliştirme ekibi bulunmaktadır. Her tesiste lokal olarak görev yapmakta olan ekip üyeleri, operasyonu yakından takip ederek sürekli iyileştirme prensibiyle, verimliliğin ve operasyonel kalitenin artırılması hedefiyle tasarlanan süreçlerin zamanında ve sorunsuz şekilde sahaya uyarlanmasını sağlamaktadırlar.

Performans yönetimiyle süreçler kontrol altına alınmakta, projeyi müşteri adına yakından takip eden özel ekiple, oluşabilecek riskler ve fırsatlar önceden belirlenebilmektedir. Proje ekibi sürekli iyileştirme çalışmalarıyla, sürecin verimliliğini ve kalitesini artırmaktadır.

Operasyon Yönetimi ve Organizasyonu

Ekol’ün tesis bazlı organizasyon yapısı iki ana bölümden oluşmaktadır. Operasyon grubu denilen birinci bölümde; operasyonu planlayan, yöneten ve icra edenler bulunmaktadır. Destek birimleri olarak adlandırılan ikinci grupta ise; operasyonun yürümesinde direkt etkisi olmayan, fakat dolaylı destek sağlayan kişiler bulunmaktadır.

Depo Yönetimi