Proje Yönetimi

Ekol, işinin temeli olarak kabul ettiği proje yönetimi çerçevesinde, her biri müşterileri için özenle oluşturulan çözümleri birer proje olarak ele almakta ve yürütmektedir. Projenin kapsamı, amaçları, hedefleri, başarı kriterleri ve sorumluluklar en ince ayrıntısına kadar tanımlanmaktadır. Belirlenmiş hedeflerin, maliyet ve zaman kriterlerine uygun yerine getirilebilmesi amacıyla kaynakların en etkin şekilde yönetimi sağlanmaktadır. Projenin yürütülmesi aşamasında, performans yönetimiyle süreçler kontrol altına alınmaktadır. Projeyi müşteri adına yakından takip eden özel ekip ile, oluşabilecek riskler ve fırsatlar önceden belirlenebilmektedir. Proje ekibi sürekli iyileştirme çalışmalarıyla, sürecin verimliliğini ve kalitesini artırmaktadır.

Proje Yönetimi

Ekol, Sunduğu Hizmetin En Yüksek Seviyede Olmasını Sağlar

Kaçırılan bir son teslimat tarihinin süreçte hangi kayıplara sebep olabileceğinin bilincinde olan Ekol; sorumlulukların delege edilmesinden daha fazlasını yapmakta ve müşterilerinin sunduğu hizmetin en yüksek seviyede olmasını sağlamaktadır.

Ekol, ihtiyaçlara Uygun Yenilikçi ve Alternatif Çözümler Üretir

Tedarik zinciri süreçlerinin geliştirilmesi için müşterilerine yaratıcı çözümler sunmayı hedefleyen Ekol, öncelikle mevcut süreçleri analiz etmektedir. Bu kapsamda mevcut durumun haritalanmasıyla birlikte, verimlilik ve maliyet analizi çalışmaları da yapılmaktadır. Bütün tedarik zinciri boyunca farklı rollerle süreç içerisinde yer alan iş ortaklarına, yaşanan aksaklıklar veya karşılaşılabilecek sorunları ileten Ekol; süreçlerde iyileştirmeye açık yanlar tespit ederek, ihtiyaçlara uygun, yenilikçi ve alternatif çözümler üretmektedir.

Ekol Tedarik Zincirini Analiz Etmek ve Geliştirmek için Çalışır

Ekol tedarik zincirini analiz etmek ve geliştirmek için, konusunda deneyimli endüstri mühendisleri ve sistem analistleriyle çalışmaktadır. Süreçler; lojistik operasyonlarda en üst düzeyde verimlilik elde etmek amacıyla tasarlanmakta, süreç yönetimi anlayışıyla performans göstergeleri ve ölçüm yöntemleri belirlenmektedir. Tüm tedarik zinciri performansının izlenebilmesi, oluşabilecek problemlerin veya fırsatların önceden öngörülebilmesini sağlamaktadır. Proje yönetiminin bu aşamasında süreç tasarımı, donanım ve kaynak planlaması, yerleşim planı tasarımı, yazılım uyarlamaları ve geliştirmeleri, fizibilite çalışmalarıyla çıktılar elde edilmektedir.

Farklı Sektörlerdeki, Farklı İhtiyaçlara Ekol’den Benzersiz Çözümler

Ekol, farklı sektörlerde yer alan müşterilerinin sorun, ihtiyaç ve beklentilerinin farklılık gösterdiğinin bilincindedir. Bu sebeple müşterilerin işlerini kolaylaştırmak için, sorunlarına yönelik sektörel çözümler sunmakta ve farklılıkları gelişim için bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Teknolojiye yaptığı yatırımlar ve tedarik zinciri yönetimi konusundaki bilgi birikimi ve deneyimleriyle Ekol, lojistik sektörüne örnek teşkil eden projelere imza atmaktadır.

Proje Yönetimi

Ekol, Çözümün Canlıya Alınma Aşamasını Sağlıklı ve Sorunsuz Bir Şekilde Sağlar

Yapılan tasarımın uyarlama aşamasında da uzman olan Ekol, ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlayarak sistemin eksiksiz şekilde ve zamanında canlıya alınmasını sağlamaktadır. Uyarlama aşamasında süreç sahibi grup içerisinden bazı sorumluların anahtar kullanıcı (key user) olarak proje grubuyla harmanlanması, çözümün canlıya alınma aşamasının sağlıklı ve sorunsuz şekilde işlemesi sağlanmaktadır.

Ekol İş ve Süreç Geliştirme Ekibi, Operasyonel Uyumluluğu ile En İyi Çözümü Yaratır

Ekol İş ve Süreç Geliştirme Ekibi, iş yapış şekillerinin ve teknolojinin sürekli değiştiği bir dünyada hiçbir çözüm ve iyileştirmenin bir defaya mahsus olmaması gerektiği bakış açısıyla, operasyonel süreçleri analiz ederek sürdürülebilir iyileştirme fırsatlarını geliştirmektedir.

Ekol’den Hizmet Kalitesini Artırmaya Yönelik Oluşturulan Standartlar

Özelleştirilmiş çözümler, uygulamada farklılıklar oluştursa da; hizmet kalitesini artırmak için standartların oluşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir. Ekol’de standardizasyon yine proje yönetimi kapsamında değerlendirilerek, İş Geliştirme ve Yönetim Sistemleri Ekibi tarafından yürütülmektedir. Bu ekip lokal olarak herhangi bir projede gerçekleştirilen iyi bir uygulamayı da diğer tüm projelere yayarak, hem standardizasyonu sağlamakta hem de bilgi ve tecrübenin birikerek yayılmasına olanak vermektedir.

Proje Yönetimi