Depo Yönetimi Teknolojisi

Kendi bilgi işlem ekibinin geliştirdiği yazılımların getirdiği esneklikle Ekol, değişken müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmekte, farklı sektörlerden edindiği bilgi ve tecrübeyi standartlaştırarak müşterilerine her şart altında en kaliteli hizmeti sunabilmektedir. Ekol, depolarında kullandığı otomasyon teknolojileriyle hata oranını en aza indirirken, portal uygulamalarıyla müşterilerine gerçek zamanlı bilgi akışı sağlamaktadır.

Depo Yönetimi Teknolojisi

Depo Yönetim Sistemi – WMS

Ekol, kontrat lojistiği hizmetlerinde kendi AR-GE ekibinin geliştirdiği programları kullanarak, değişken müşteri beklentilerine hızlı cevap verme esnekliği, daha geniş yelpazede çözüm üretebilme ve sürekli gelişim olanakları sağlamaktadır. Ayrıca bu sistem müşterilerinin tercih ettiği her türlü yazılımla arayüz iletişimi kurabilme esnekliğine sahiptir.

Malzeme Akış Kontrol Sistemleri – MFS

Süreçlere dahil edilen her türlü donanımdan (crane, konveyör, sorter, turn table, transfer üniteleri, asansör, pick – by – voice, vs) maksimum verimliliğin sağlanması sistemin tüm parçalarının uyumlu çalışmasıyla mümkün olmaktadır. Ekol, kendi AR-GE ekibiyle geliştirdiği MFS yazılımıyla, otomasyonel depo çözümleri sistemi içerisinde malzemelerin ve bilgilerin akışını yönetebilmekte, kontrol edebilmekte ve etkinleştirebilmektedir.

Portal Uygulamaları

Müşteri ve Ekol personelinin internet üzerinden eş zamanlı ve aynı bilgileri görebildiği ekranlar bulunmaktadır. Anlık izlenebilen şeffaf sistem sayesinde müşteri kendi bünyesindeki diğer süreçleri anında planlayabilmekte ve Ekol sürekli olarak müşterileri tarafından denetlenebilmektedir.

Otomatik Yükleme ve Boşaltma Sistemleri (ASRS)

Otomatik yükleme ve boşaltma sistemleri bir yükü (palet, sepet ya da koli) önceden tanımlı olan adreslere istifleyen ve istendiğinde yükü raftan indiren robotik sistemlerdir. ASRS uygulamalarının Ekol müşterilerine sağladığı avantajlar:

  • Depolama alanlarının azalması; daha az koridor boşluğuna ihtiyaç duyularak daha yüksek raflara depolamaya imkan veren sistem sayesinde, ürün miktarı geleneksel depolamaya göre yaklaşık 2,5 kat artmaktadır.
  • İşçilik maliyetlerinin azalması; istifleme ve raftan indirme operasyonları otomatik yapıldığı için geleneksel depolarda kullanılan istifleme ekipmanı operatörlerine ihtiyaç duyulmamaktadır. Böylece iş kazası riski de doğal olarak azalmaktadır.
  • Yükleme boşaltma operasyon sürelerinin azalması; ekipmanların performanslarına kıyasla ürünlerin rafa yerleştirilmesi, raftan indirilme süreleri yaklaşık %80 oranında azalmaktadır.
  • Hata risklerinin sıfıra indirgenmesi; operasyon insan iradesinden doğan risk ve hatalardan arındırılmaktadır. Bu sayede hem envanter hem de sipariş hazırlama doğruluk oranları %100 seviyelerine ulaşmaktadır.
  • Adres etkinliği; sistem tanımlanan algoritmalara bağlı kalarak ürünlerin daha hızlı toplanabilmesi için, adres değişiklikleriyle çok hareket gören ürünleri çıkışa yakın adreslere getirmektedir.

Askılı Ürünler için Otomasyon Sistemleri

Askılı ürünlerin depo içerisinde el değmeden taşınmasını, depolanmasını ve siparişlere göre ayrıştırılıp sevkiyat alanına getirilmesini sağlayan otomasyon sistemleridir. Ekol’ün hazır giyim ve tekstil sektöründen müşterilerine sunduğu bu otomasyon sistemi, askılı ürünlerin depolama ve elleçleme maliyetlerini en aza indirirken, sipariş doğruluk oranının da %100 olmasını sağlamaktadır.

Dikey Asansör Sistemleri

Her biri serbest hareket edebilen platformların (tepsilerin) istifleme aracı olarak kullanılmasına dayanan sistem, içerisindeki otomatik asansör sistemi ile tepsilerin dikey olarak depolanmasını sağlayarak aradaki boşluğu minimize etmekte ve depolama hacminin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Ayrıca toplanacak olan ürünleri operatörün önüne getirerek yürüme mesafelerini kısaltmaktadır.

Işıklı Sipariş Toplama Sistemleri

Led ekran vasıtasıyla toplanacak ürünlerin hangi adreste olduğunu, adresten ne kadar ürün toplanacağını personele gösteren ve üzerindeki butonlar vasıtasıyla toplama işlemiyle ilgili sonucun sisteme bildirmesini sağlayan sistemlerdir. Ürünlerin toplanmasında veya ayrıştırılmasında personelin yanında herhangi bir ekipman taşımasını gerektirmeyen bir sistem olan ışıklı toplama sistemleri, Ekol bünyesinde detay sipariş toplama gerektiren tekstil, sağlık ve perakende sektörleri operasyonlarında kullanılmaktadır.

Otomatik Ayrıştırma Sistemleri

Sipariş hazırlama ve iade elleçleme faaliyetlerinde en fazla kaynak ihtiyacı duyulan aşama ürünlerin belirlenen kriterlere göre ayrıştırılması sürecidir. Yoğun şekilde işçilik gereksinimi olan bu süreçlerde otomasyonel çözümlere ağırlık veren Ekol, farklı stoklama birimlerine hizmet verecek şekilde dizayn edilen otomatik ayrıştırma sistemleri kullanmaktadır.

Sesli Ürün Toplama

Sipariş toplayan kişinin komutları sistemden kulaklık ile alarak, geri bildirimleri de sisteme mikrofon ile yapmasını sağlayan sistemlerdir. Ekol sipariş toplama işlemi sırasında personelin ellerinin ve gözlerinin serbest kalmasını sağlayan bu sistemi özellikle hızlı tüketim ürünleri sektöründe hizmet verdiği müşterilerinin operasyonlarında kullanmaktadır.

RF El Terminali

RF el terminali personelin sistemden iş emirleri almasını ve tamamladığı işlerle ilgili olarak da sonucu sisteme girmesini sağlamaktadır. Bu terminaller vasıtasıyla depo içerisindeki birçok farklı süreçte WMS’e mobil olarak ulaşım sağlanarak, depodaki fiziksel hareketlerle bunlara ait sistemsel kayıtların birebir eş zamanlı yürümesi sağlanmaktadır.

Depo Yönetim Teknolojilerimiz