Yeşil Lojistik

Ekol; doğayı ve çevreyi korumanın, en yaşamsal ve temel görevlerinden biri olduğunun bilinciyle kurulduğu günden bugüne  Yeşil Lojistik konusunda samimi çözümler üretmekte, çevreci lojistik uygulamalarını faaliyetlerinin merkezine almaktadır. Ekol, Intermodal taşımacılık sistemi ile karayolu taşımacılığına oranla çevreye daha az zarar vermekte, her ay 850 futbol sahası büyüklüğünde ormanı kurtaracak CO2 emisyon azaltımı gerçekleştirmekte ve dünyanın etrafında 365 tur atmasına imkan verecek dizel tasarrufu yapmaktadır.

Ekol, şirketlerin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerine düşen görevi yerine getirmesine olan inanç ile iş modellerini ve süreçlerini çevreye duyarlı olarak düzenler, çalışanlarını bilinçlendirici ve doğal hayatı korumak için çalışmalarını yürüten sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri yürütür.

Yeşil Lojistik

Çevreyi korumak Ekol’ün en önemli kurumsal değerlerinden biridir

Doğa ve çevre konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik her türlü çabayı destekleyerek; faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri tespit etmekte ve yasal mevzuatlara uygun olarak bertarafının gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Ekol daha yaşanabilir bir dünya için çalışır

Doğal kaynakların tükendiği, yaşam alanlarının kısıtlandığı ve insanlar tarafından doğaya verilen zararın her gün katlanarak arttığı dünyada, şirketlerin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerine düşen görevi yerine getirmesine olan inanç ile Ekol, süreçlerini çevreye duyarlı olarak düzenlemek, çalışanlarını bilinçlendirmek, doğal hayatı korumak için çalışmalarını yürüten sivil toplum kuruluşlarına destek olmak amacıyla çalışmaktadır.

Ekol Hatıra Ormanları

Ekol Lojistik; son 4 yıldır, iş ortaklarına yeni yıl armağanı olarak verilebilecek en güzel hediyenin Türkiye’ye bir orman kazandırmak olduğuna inanarak, bu kapsamda TEMA Vakfı ile işbirliğine imza atmaktadır.

  • Burdur – Tefenni Beyköy Hatıra Ormanı (2015)
  • İzmir – Urla Kadıovacık Hatıra Ormanı (2014)
  • Manisa – Salihli Hatıra Ormanı (2013)
  • İzmir – Urla Hatıra Ormanı (2012)

Ekol 2016 yılında ise Tema Vakfı işbirliği doğrultusunda süregelen uygulamasını bir adım öteye taşıyarak müşterileri adına 2500 çocuğun Doğa eğitimini üstlenmiştir.

TEMA
Ekol Hatıra Ormanları