WWF – Yeşil Ofis

Ekol 2010 yılında WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Green Office Programı’na başvuruda bulunmuş, 2013 yılında Green Office Diploması’nı alarak sektöründe yine bir ilki gerçekleştirmiştir.

Ofislerde uygulanan bir tasarruf ve iyileştirme programı olan Green Office, WWF’in insanlığın doğal kaynaklar üzerindeki baskısını, “Ekolojik Ayak İzi”ni, azaltmak için oluşturduğu stratejik yaklaşımının bir parçası olarak ön plana çıkmaktadır. Green Office programı, katılımcı şirketlerin ofis kaynaklarının sistematik bir şekilde değerlendirilerek ilgili tasarruf kriterlerinin belirlenmesine ve bu çerçevede ofislerin kendi çevre yönetim sistemini yaratmalarına olanak sağlamaktadır.

Ekol, program çerçevesinde belirlenen Atık Yönetimi, Elektrik Tüketimi ve Kağıt Tüketimi tasarruf kalemlerinde iyileştirmeler tasarlayarak hayata geçirmektedir. Bu kapsamdaki çalışmalar personel bilincinin artırılması üzerine yoğunlaştırılmaktadır.

WWF
Temek Atıklarının Toplanması

Yemek Atıklarının Toplanması

Yemekhanelerde toplanılan artık yemekler çevre barınaklara götürülerek havyan dostlarımızın yemek ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Yemek Atıklarının Ayrıştırılması

Yemek Atıklarının Ayrıştırılması

Yemekhanede oluşan atıkların içerisinden geri dönüşümlü olanlar ayrıştırılarak geri dönüşüme destek verilmektedir.

Hurda Atık Geri Kazanımı

Hurda Atık Geri Kazanımı

Tesislerde oluşan hurda atıklar ayrıştırılarak ilgili geri dönüşüm firmalarına teslim edilmekte, bu işlem sonunda elde edilen gelirle, Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) evlat edinme kampanyasına destek verilmektedir.

Kağıt Tüketimi

Kağıt Tüketimi

Departmanlar bazında kağıt tüketimi belirlenerek, kağıt tüketiminin azaltılması için özel çözümler üretilmektedir. Geri dönüşümü sağlanan her ton kağıt 17 ağacın kesilmesini önlemekte; bu 17 ağaç da 144 insanın oksijen ihtiyacını karşılamaktadır.

Elektrik Tüketimi

Elektrik Tüketimi

Ekol; her ofis için farklı elektrik ölçüm aletleri kullanarak çıkan sonuçlar doğrultusunda yapılacak iyileştirmeler için yol haritası oluşturmaktadır. Ekol tesislerinde enerji tasarruflu ampuller kullanmayı tercih etmektedir.

Sanal Sunucu Projesi

Sanal Sunucu Projesi

Geliştirilen proje ile kullanılan 64 adet sunucu sanal ortama taşınmış, daha önce 32400 Watt olan enerji tüketimi 5400 Watt’a kadar gerilemiş ve bu yolla % 84 oranında daha az enerji tüketimi sağlanmıştır. Aşırı ısınan sistem odasının soğutulması için harcanan enerji de 3’te 1 oranında azaltılmıştır.

Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi

Proje dahilinde ISO 14001 Çevre Yönetim Standartları çerçevesinde dokümantasyon oluşturulmuş, belirlenen çevre hedefleri çerçevesinde uygulamalara başlanmış ve Ekol personeli ile tesis çevresindeki okullara çevre eğitimleri verilmektedir.