In

Nada Najem Aldeen Abdulla Hamoudi 1991 yılında Londra Üniversitesi Kings College Mühendislik ve Yönetim bölümünden mezun olmuştur. Abu Dhabi Yatırım Şirketi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve PE Fonu Başkanı olan Hamoudi, portföy yapımı, strateji geliştirme, çeşitlendirme ve ilişki yönetiminden sorumlu olduğu küresel özel sermaye yatırım programının yaratılıp geliştirilmesine öncülük etmiştir. Nada Hamoudi, 2016 yılı Aralık ayı itibarıyla Ekol Lojistik Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmiştir.