Проекти

Відділ досліджень та розробок компанії Ekol спрямований на вдосконалення ключових послуг з транспортування, управління складами та митного оформлення. Робота включає в себе такі галузі, як маршрутизація автомобілів, формування розподільної мережі, ціноутворення, ергономіка, процесний аналіз, управління якістю, планування потенціалу, проектування об’єктів та планування інвестицій.

Компетенції

Відділ досліджень та розробок Ekol використовує міждисциплінарний підхід, що включає різні компетенції, такі як розробка процесів, оптимізація, моделювання, розробка програмного забезпечення, управління системами якості, управління проектами. В межах цього міждисциплінарного підходу вищевказані компетенції гармонічно використовуються у взаємозв’язку між собою.

Розробка процесу

Оптимізація

Моделювання

Розробка програмного забезпечення

Системи автоматизації та механіки

Управління проектами

Проектування складу та моделювання складських процесів

Проекти

Розробка системи для інтегрованої перевірки та аналізу динамічних зображень на промислових установах

Тип проекту: TEYDEB-1501
Рік: 2017

Проект спрямований на правильне визначення пріоритетів відправлень з використанням ефективної системи потоку матеріалів та для більш точного моніторингу етикетки штрих-коду на продуктах під час логістичних операцій складу шляхом використання інтегрованої системи перевірки та аналізу динамічних зображень, який буде розроблено власними силами. Для цього проекту буде розроблена перша в Туреччині система Smart Camera, яка може похвалитися процесором GPU Core та процесором Quad Core 2,13 ГГц. Завдяки вбудованій технології розумної камери, додатки для обробки зображень можуть працювати безпосередньо в системі завдяки високій потужності обробки, без потреби коштовних та великих комп’ютерів. Система може швидко обробляти зображення з високою роздільною здатністю за допомогою однієї камери і сканувати рухомі штрих-коди та QR-коди, які знаходяться на різних ділянках продуктів.

Розробка динамічної та відкритої до вдосконалення системи монітиронгу причепів

Тип проекту: TEYDEB-1501
Рік: 2016

Проект грунтується на принципі інтернету об’єктів, з метою встановлення зв’язків пристроїв між собою та з людьми для прийняття децентралізованих рішень. Розробка системи відстеження з моніторингом та втручанням в режимі реального часу дозволить задовольнити міжнародні стандарти та усунути вразливі місця в транспортній діяльності.

Швидкісна автоматична оптимізація систем зберігання та пошуку за допомогою інтелектуальних алгоритмів

Проект №: 316 0 725
Рік: 2016

Щоб забезпечити оптимальну площу інвентаризації, розроблений алгоритм розміщення продукту з математичною моделлю, щоб максимізувати ефективність процесу управління асортиментом; і мінімізувати споживання енергії за допомогою модульних структур.

Розробка автоматизованих складських та польових процесів управління в сфері FMCG та розробка ефективного рішення через системну інтеграцію

Проект №: 316 0 573
Рік: 2016

Встановлено метод операції, який виключає необхідність розробки нових покращень для задоволення різних потреб, передбачаючи всі можливі вимоги в логістичних операціях та просто змінюючи параметри в системі управління складом. Створено інтерфейси не тільки розробниками програмного забезпечення, але й авторизованими та підгтовленими користувачами.

Розроблено динамічну і легко модифіковану систему управління вантажівками та причепами

Номер проекту: 316 1 097
Рік: 2016

Розроблено обладнання та систему, яка моментально отримує доступ до статусу транспортного засобу, його місцезнаходження, швидкості, деталізації рівня завантаження, безпеки тощо, беручи до уваги вимоги галузі та можливість створити цінний продукт.

Розроблено методологію управління ризиком постачання на основі моделювання транспортного засобу в режимі реального часу для мультимодальних вантажних перевезень між Туреччиною та Німеччиною

Тип проекту: TEYDEB 2 + 2
Рік: 2015 рік

Розроблено платформу систем підтримки прийняття рішень на основі імітації для управління перешкодами та пом’якшення ризиків мультмодальних систем між Туреччиною та Німеччиною, беручи до уваги підтримку та стимули, необхідні для створення транспортної інфраструктури, спрямованої на різноманітні промислові сфери між Туреччиною та Німеччиною, щоб прискорити перехід законодавства по інфраструктурі в галузі логістики, від автомобільного транспорту до морського та залізничного транспорту.

Розроблено систему інтерактивного доступу до фізичної та цифрової інформації, системи документообігу, архівування та створення інтегрованої автоматизованої системи складського управління

Тип проекту: TEYDEB – 1501
Рік: 2014 рік

Розроблено формат документів, сховища зберігання, стандарти подання, плани утилізації, автоматичні системи попередження для зміни місця розташування та адресації документів на етапі їх створення, забезпечення доступу до всіх файлів через базу даних та створення документації та системи відстеження файлів за допомогою передової технології . Використовуються автоматизовані компактні архіви для зберігання та пошуку операцій та інтегруються у автоматизовані системи складського управління.

Капітальний ремонт потоку складських матеріалів із застосуванням новітніх технологій та застосувань для складних операційних процесів роздрібної торгівлі.

Тип проекту: TEYDEB – 1501
Рік: 2014 рік

Жорстока конкуренція серед роздрібних гігантів полягає у швидкості розміщення товарів на полицях; побудовано експлуатаційну інфраструктуру Ekol, оптимізовано цей складний і багатофункціональний процес, щоб допомогти нинішнім та потенційним клієнтам перемогти в інтенсивній конкуренції, а також керувати ймовірними піковими і нижніми рівнями , які можуть викликати невизначеність, але також можуть призвести до значних результатів у обсягах продажів у майбутньому.

Оптимізувати поточну систему управління складами та підвищити продуктивність на основі наукового підходу

Тип проекту: TEYDEB – 1505
Рік: 2014 рік

Розроблено інструмент планування, використовуючи наукові методи, щоб визначити, чи є проект необхідним чи ні, і покращити пропускну здатність системи та швидкість для подолання набору проблем, таких як неефективна робота поточної системи, її нездатність задовольнити зростаючу кількість клієнтів і їх очікування, дефіцит поточної потужності та невдоволення клієнтів.

Розроблено систему підтримки прийняття рішень для стратегічного управління флотом

Тип проекту: SAN – TEZ
Рік: 2014 рік

Проект спрямований на визначення структури флоту для різних моделей транспорту, запропонованих компанією; розроблено комп’ютерний інструмент підтримки прийняття рішень, заснованих на різних сценаріях під час невизначеності, одночасно з урахуванням призначення флоту, рішень купівлі / продажу власних товарів, використання аутсорсингу та перерозподілу ресурсів в мережі.

Розроблено повністю автоматизовану, гнучку програму підготовки, узгодження та упаковки продуктів

Тип проекту: TEYDEB – 1501
Рік: 2013 рік

Розроблено систему підготовки бракованого продукту, упаковки, і яка спрямовує продукти різного розміру до місця призначення, відповідно до регіону, без будь-яких змін та усунення людського фактору.

Створено алгоритм сортування, який виконує вибір і спрямування продукту, на додаток до механічних елементів, в яких механічна система, електронні компоненти та автоматизовані блоки управління взаємодіють в унісон.

Розроблено мехатронічну систему підготовки замовлення, яка працює зі світлодіодною технологією та забезпечує високий коефіцієнт сортування

Тип проекту: TEYDEB – 1501
Рік: 2013 рік

Розроблено та впроваджено систему автоматизації, яка готує замовлення для текстильних ритейлерів. Розроблено проект автоматизації та необхідне програмне забезпечення для підготовки замовлень, завантаживши отримані коробки на сортувальні станції на конвеєрах та розподіливши товари всередині коробки, використовуючи систему «розміщення за світловим сигналом» для відправки за конкретними адресами.

Система маршрутизації та оптимізації процесу завантаження для транспортних перевезень

Тип проекту: TEYDEB – 1501
Рік: 2012

Розроблено систему управління, яка забезпечує планування, засноване на оптимальних значеннях, мінімізуючи похибки, які можуть виникнути в результаті людських факторів у плануванні маршрутів шляхом традиційних методів;

Оптимізовано процес завантаження, що включає 3D-моделювання;

Систему оптимізації, потрібно проаналізувати та інтегровувати в систему  Quadro.

Розроблено Системи автоматизації управління складом та відвантаження

Тип проекту: TEYDEB – 1501
Рік: 2008

Розроблено інфраструктуру, необхідну для перетворення інформації в корисні дані, передачі її відповідним сторонам, зберігання та звітування про неї в проекті, який був започаткований для зберігання більшої кількості продуктів у меншій площі, підготовки більше замовлень та надання послуг протягом коротшого періоду часу з тим, щоб підвищити оперативність для задоволення майбутніх потреб шляхом підвищення ефективності систем управління складом та відвантаження.

Розробити автоматизовану складську систему управління, зберігання та розподілу

Тип проекту: TEYDEB – 1501
Рік: 2008

Розроблено конвеєрну механічну конструкцію, конвеєрне програмне забезпечення PLC та проведена інтеграція програмного забезпечення для підвищення продуктивності та вдосконалення оперативності для задоволення майбутніх потреб і, таким чином, зберігання більшої кількості продуктів у меншій площі та підготовки більше замовлень у більш короткий проміжок часу.

Статус виконання проектів