Публікації

 • Коня У., Оззізіклі Дж., Уста Е., Кобан Е. (2015) “Системи безпілотного зберігання та доступу: практика в Ekol Logistic”, Якісні та кількісні методи в міжнародній конференції бібліотек, Париж, Франція.
 • Каратас А. (2015 р.) “Еkol Logistics: як бути зеленою так і конкурентоспроможною компанією”, XIII. Міжнародний консорціум логістики та постачань, м. Ізмір, Туреччина
 • Baykasoğlu A., Subulan K. (2016) “İntermodal Lojistik Ağlarında Yük Planlama Problemi için Yeni Bir Matematiksel Programlama Modeli”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Vol. 31, No 2, Pages 383-394
 • Байкасоглу А., Субулан К. (2016) “Багатоцільова модель планування стійкого завантаження для мережі інтермодальних перевезень із застосуванням у режимі реального часу”, Дослідження з транспорту, Е, том 95, с. 207-247.
 • Dudaklı, M., Baykaşoğlu A., Subulan K., Taşan S., Kaplan M.C., Turan M., (2016) “İntermodal Taşımacılık Sistemlerinde Filo Yönetimi”, Lojistik Dergisi, Issue 36, Pages 28-37
 • Гезен, Е., Ерол, Р., (2017 р.) “Перехід до промисловості 4.0 в одній з турецьких логістичних компаній”, 2-й Міжнародний Середземноморський науково-технічний конгрес (IMSEC 2017)
 • Özsalih, E., Al, E., Yenipazarlı B., (2017) “Uygulama Örnekleri İle Neden Lojistik 4.0”, Transportation and Logistics National Statement Excerpts; Page:52, Transportation and Logistics Congress, Istanbul University
 • Мутлу, А., Кайіккі, Ю., Катай Б., (2017) “Планування мультимодальних вантажних перевезень: перегляд літератури”, 22-а ISL 2017 Любляна, Словенія
 • Camcı, A., (2017) “Рішення для участі в тендері / не конкурсних пропозиціях для постачальників послуг логістичного обслуговування”, Національний конгрес з питань транспорту та логістики; Сторінка: 48, Транспортно-логістичний конгрес, Стамбульський університет
 • Dudaklı, M., Baykaşoğlu A., Subulan K., Taşan S., Kaplan M.C., Turan M., (2015) “Stratejik ve Taktiksel Filo Yönetimi Üzerine Literatür Araştırması ve Bir Lojistik Firmasından Uygulama Örnekleri” (Literature Study on Strategic and Tactical Fleet Management, and Examples from a Logistics Company), – 4th Gümüşhane University National Logistics and Supply Chain Congress, Gümüşhane, Turkey
 • Dudaklı, M., Baykaşoğlu A., Subulan K., Tasan S., Kaplan M.C., Turan M., (2015) “A Mathematical Model Proposal for Fleet Planning Problem of a Real-Life Intermodal Transportation Network”, – International Conference on Optimal Decisions and Big Data, Vienna, Austria
 • Konya U., Özsezikli J., Usta E., Çoban E. (2015) “Unmanned Storage and Access Management Systems: A Practice At Ekol Logistics”, – Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference, Paris, France
 • Dudaklı, M., Baykaşoğlu A., Subulan K., Tasan S., Kaplan M.C., Turan M., (2014) “A New Mixed-Integer Programming Model for Strategic and Tactical Fleet Planning Problems in International Transportation Networks with a Real Life Application” – XIIIInternational Logistics and Supply Chain Congress, Izmir, Turkey
 • Arslan, M.C. (2013) “Optimizing Domestic Distribution Network at a Major 3PL Provider from Turkey”, – 26th European Conference on Operational Research, Sapienza University of Rome, Italy
 • Arslan, M.C. (2013) “Ar-Ge, Yenilikçilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Üzerine Bir Değerlendirme” (A Study on Innovation and University-Industry Collaboration) – 3rd Operational Research and Industrial Engineering National Congress (YAEM 2013), Istanbul, Turkey.
 • Nesanır, M.O. (2021) “Topsis ve Aras Yöntemleri ile Bir Lojistik Firması İçin Destek Programı Seçimi” – T.C. Marmara University Istanbul, Turkey.

Оновлено: 2021 рік