In загальний
Open innovation
Все більше компаній по всьому світу йдуть від формату традиційного R&D, обираючи принцип 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗶𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻.
До такого висновку прийшла компанія PwC в рамках дослідження “Reinventing innovation. Five findings to guide strategy through execution”.
Сьогодні компанії-лідери не впроваджують інновації поодинці. Натомість, вони розширюють інноваційні межі як всередині, так і поза їх організаціями, руйнують традиційні бар’єри, використовують значно ширшу екосистему для ідей, інсайтів, талантів і технологій, та залучають клієнтів в інноваційний процес.
Більш новітні операційні моделі, такі як відкриті інновації (open innovation), дизайн-мислення (design thinking), co-creation з партнерами, замовника та постачальниками, наразі випереджають традиційні R&D.
Ось як розподілилися відповіді на питання “Який підхід використовує ваша компанія для прискорення інновацій?” у дослідженні PwC.
open innovation
Книги дл лідерів