Етика на роботі

дня заснування компанія Ekol діяла відповідно до цінностей і принципів у діяльності та поведінці своїх співробітників, представників, ділових партнерів, дочірніх компаній, третіх сторін і всіх зацікавлених сторін. У цьому контексті він створив рядок «Етика на роботі», щоб повідомляти про будь-яку поведінку чи дії, які вважаються такими, що суперечать Політиці Ekol, законодавству та Принципам етики Ekol.

Повідомлення, які надсилаються через етикою на роботі, охоплюють такі теми:

  • Практика роботи з кадрами та повага на робочому місці,
  • Практики ділової етики,
  • Бухгалтерський облік і фінансова звітність,
  • Крадіжка, зловживання та нецільове використання активів,
  • Здоров’я праці і безпеки

Зробити повідомлення можна на сайті etik.ekol.com або за телефоном +90(800) 211 0300

Це також можна зробити анонімно через етикою на роботі. Уся інформація нотифікаторів зберігається конфіденційною, а перевірка завершується з урахуванням принципів конфіденційності. Ekol співпрацює з незалежною консультантською компанією з питань управління етикою на роботі.

Натисніть, щоб переглянути Політику етики Ekol.

Bilgilendirici Videolar