Політика систем управління

Системи управління компанії Ekol спрямовані на забезпечення якості, охорону праці та навколишнього середовища, задоволення потреб клієнтів, охорону здоров’я, безпеку (HSE-S), систему управління якістю продуктів харчування ISO 22000 та політики безпеки.

політики безпеки

Політика забезпечення якості;

 • Стратегія відносин з клієнтами передбачає, що компанія “Ekol Логістікс” зобов’язується підтримувати найвищий рівень задоволеності клієнтів, передбачаючи їх очікування.
 • швидко і ефективно адаптувати інновації в свої бізнес-процеси, щоб стати піонером галузі та підтримувати цю позицію,
 • завжди бути на крок попереду, впроваджуючи нові практичні бізнес-моделі та покращуючи різноманіття та якість послуг,
 • заохочувати співробітників відігравати ключову роль в процесі формування на надання оптимальних рішень для клієнтів.
Охорона праці та безпека
 • Компанія “Ekol Логістікс” зобов’язується забезпечити та підтримувати безпечні умови роботи для персоналу, відвідувачів та постачальників,
 • забезпечувати необхідною інформацією та організувати підготовку для персоналу, відвідувачів та постачальників, щоб вони відповідально виконували свої обов’язки,
 • визначити пріоритетність охорони праці та безпеки персоналу в процесі планування та прийняття рішень,
 • проводити оцінювання та аналіз мінімізації наслідків впливу господарської діяльності на охорону праці та безпеку персоналу,
 • створювати та підтримувати процедури екстреної дії на основі ризиків (землетрус, пожежа, повені, цивільна оборона, поширення витоку, відкликання продукції тощо) та забезпечення безперервності бізнесу;
 • дотримуватися правових та інших вимог щодо гігієнічних умов праці, визначаючи вимоги законодавства як мінімальні стандарти,
 • вживати необхідних заходів для попередження нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань, травм та порушень здоров’я, а також досягнення постійного покращення управління та ефективності системи управління охороною праці,
 • визначити та періодично оцінювати цілі діяльності у сфері охорони здоров’я та виконувати процедури, відповідно до вимог,
 • досягнення цільового “Нульового травматизму на робочому місці” шляхом постійного вдосконалення культури охорони праці.
Політика захисту навколишнього середовища

Відповідно до своєї природоохоронної політики, компанія Ekol Логістікс прагне залишити майбутнім поколінням більш екологічне навколишнє середовище, захищаючи його від забруднення та використовуючи природні ресурси з оптимальною економією й ефективністю.

Відповідно, компанія зобов’язується:

 • заохочувати людей відігравати активну роль у природоохоронних зусиллях із загальним почуттям відповідальності шляхом впровадження навчальних програм із захисту навколишнього середовища для всього персоналу та керівництва компанії,
 • визначити екологічні ризики, які можуть виникнути під час бізнес діяльності, і створити систему, яка усуває та постійно вдосконалює рішення відповідно до законодавства,
 • впровадити метод управління ресурсами як складову сталого розвитку, який охоплює управління природними та іншими ресурсами,
 • дотримуватися всіх чинних законодавчих норм стосовно всіх екологічних питань,
 • впровадити та підтримувати систему управління захистом навколишнього середовища, яка відповідає стандарту ISO 14001 відповідно до поставлених цілей та завдань.
Політика управління корпоративним зворотним зв'язком

Ekol дбає про:

 • Надання надійних рішень відповідно до потреб клієнтів, застосовуючи стратегічний підхід у відносинах із клієнтами,
 • Розуміння потреб своїх клієнтів з акцентом на задоволеність клієнтів,
 • Дотримання найвищого рівня якості послуг,
 • Оперативне реагування на скарги клієнтів протягом 24 годин як головний пріоритет найвищої якості обслуговування,
 • Ефективне та продуктивне вирішення скарг клієнтів,
 • Врахування важливості інформування клієнтів як пріоритетного принципу надання рішень під час розгляду скарг,
 • Забезпечення дотримання законодавчих та регуляторних норм та виконання фінансових обов’язків протягом процесу вирішення скарг,
 • Бути прозорим та неупередженим та надавати відповідні ресурси на основі принципів конфіденційності під час розгляду скарг, і
 • Забезпечення успішних результатів завдяки ефективному використанню технологій.
Політика безпеки, охорони здоров'я та навколишнього середовища (HSE-S)
 • “Ekol Логістікс” зобов’язується дотримуватися всіх вимог замовника та законодавства країн, в яких працює компанія, як мінімальну вимогу на всіх етапах своєї діяльності,
 • прагнути до постійного вдосконалення шляхом забезпечення якості обслуговування, здоров’я працівників, охорону навколишнього середовища та безпеку власності клієнтів та всіх інших сторін, з якими працює компанія,
 • підтримувати та вдосконалювати систему безпеки відповідно до правил, процедур, контролювати поведінку працівників та надавати рекомендації щодо зворотного зв’язку в рамках політики HSE-S,
 • забороняти вживання алкоголю та наркотиків (лікарських засобів, які порушують роботу) персоналом протягом робочого дня, та підтримувати поточні перевірки, щоб забезпечити відповідність,
 • підтримувати зусилля, спрямовані на запобігання спробам саботажу або пошкодження небезпечних вантажів та усіх інших товарів, захисту осіб від ризиків, пов’язаних з процесом діяльності, та отримання необхідної інформації від постачальників послуг для цих потреб,
 • надати можливість працівникам грати активну роль у процесах; моніторинг і вимірювання HSE-S процесів; вживати заходів щодо контролю відповідності та постійно вдосконалювати їх,
 • забезпечити безпеку доріг, транспортних засобів, вантажів / товарів у всіх процесах у всьому ланцюжку постачання.
Політика системи менеджменту якості продуктів харчування ISO 22000
 • Компанія “Ekol Логістікс” зобов’язується надавати підтримку у створенні, розробці та поширенню політики щодо управління безпекою харчових продуктів,
 • зберігати та транспортувати безпечні продукти харчування відповідно до вимог замовника,
 • пояснити та запровадити політику безпеки харчових продуктів для персоналу всіх рівнів,
 • виконувати роботи з мінімізації ризиків безпечності харчових продуктів, а також навчати та тренувати персонал з цією метою,
 • підтримувати та постійно забезпечувати дотримання послуг законодавчим нормам, розуміти вимоги та очікування клієнтів та діяти відповідно, вимірювати запити та вимоги клієнтів та враховувати їх у процесі вдосконалення послуг,
 • встановити цілі, спрямовані на підтримку та вдосконалення системи безпеки харчових продуктів та системи управління в цілому, а також забезпечити організацію підтримкою та ресурсами, необхідними для досягнення вказаних цілей.
Політика безпеки

Ekol Логістікс в рамках своєї політики по відношенню до персоналу, клієнтів зобов’язується

 • захищати здоров’я та забезпечувати безпеку свого персоналу, клієнтів та громадськості,
 • забезпечувати безпеку навколишнього середовища,
 • створювати та підтримувати процедури екстреної дії на попередження ризиків (пограбування, цивільна оборона, розповсюдження витоки, відкликання продукту тощо) та забезпечувати можливості для безперервності бізнесу.
Політика BRC щодо глобальних стандартів зберігання та транспортування

Щоб відповідати вимогам політики BRC щодо глобальних стандартів зберігання та транспортування, та для того, щоб забезпечити безпеку, законність та якість продукції, компанія Ekol зобов’язується:

 • Надавати підтримку у створенні, розробці та розширенні політики щодо системи управління безпекою продукту,
 • Забезпечувати безпеку продукту відповідно до вимог замовника,
 • Відповідати всім місцевим та національним законодавчим положенням, умовам “BRC S & D Global Standard” та вимогам замовника, щоб забезпечити безпеку, якість і законність продукції під час виконання цих процесів,
 • Впроваджувати інновації з метою постійного розвитку та постійного перегляду та забезпечення стійкості всіх процесів,
 • Мінімізувати ризики щодо безпеки продуктів, а також навчати персонал з цією метою,
 • Навчати працівників усіх рівнів щодо проблем безпеки продуктів та політики щодо безпеки продуктів та забезпечити, щоб ці політики були прийняті всіма працівниками,
 • Визначати цілі для підтримки та вдосконалення системи безпеки продуктів і управління, а також надавати необхідну підтримку та ресурси для досягнення цих цілей.