Hizmet

Depo Yönetimi Hizmet Birimi altında sağlanan başlıca çözümler; antrepo yönetimi, dağıtım merkezi, üretim lojistiği, çapraz yükleme (cross-docking), katma değerli hizmetler ve iade yönetimidir.

Bonded Warehouse

Antrepo

Distribution Centers

Dağıtım Merkezi

Production Logistics

Üretim Lojistiği

Cross-Docking

Cross-Docking

Value Added Services

Katma Değerli Hizmetler

Return Logistics

İade Yönetimi

Geniş Depolama Hizmetleri Yelpazesi

Hızlı ve Etkili Antrepo Çözümleri

Farklı konumlarda antrepoları bulunan Ekol bu alanda temel olarak iki farklı hizmet sağlamaktadır. Bu hizmetler ürünlerin gümrükleme süresince depolanması ve transit ticaret yapılacak ürünlerin talep doğrultusunda hazırlanarak sevk edilmesi işlemleridir.

Antrepo Çözümleri
Dağıtım Merkezleri

Dağıtım Merkezlerinde En Düşük Kaynak Kullanımıyla En Yüksek Verim

Çok kullanıcılı depolarda farklı sektörlerden müşterilere aynı çatı altında hizmet verilmektedir. Ekol, sektörel bilgi birikimi yüksek kadrosu, çok kullanıcılı depoların kaynak kullanımında yarattığı sinerji, maliyet ve operasyonel esneklik sayesinde müşterilerin değişik taleplerine en az kaynak kullanımıyla yanıt vermektedir. Ekol Dağıtım Merkezlerinde; sipariş yönetimi, stok yönetimi, envanter yönetimi ve bayi yönetimi hizmetleri sunulmaktadır.

Güçlü Üretim Lojistiği Çözümleri

Ekol, üretim planlarına uygun olarak, üretim bandıyla eş zamanlı hammadde beslemesi ve depolaması, ürünü oluşturan paketleme malzemeleriyle sarf malzemelerinin beslenmesi ve depolanması, bitmiş ürün üretim bantlarından teslim alınması ile dağıtım merkezine ulaştırılması, fabrika için farklı birimler arasındaki malzeme akışının sağlanması gibi fabrika içi “üretim lojistiği” hizmetleri sağlamaktadır.

Üretim Lojistiği
Depo Yönetimi
Cross Docking

Düşük Maliyet Sağlayan Modern Cross-Docking Servisleri

Geleneksel lojistik metodları, farklı tedarikçilerin her birinin değişik satış noktaları için ayrı ayrı sevkiyat planlamasını gerektirmektedir. Modern cross-docking operasyonlarında ise; tüm tedarikçilerin üretimleri birleştirme noktası olarak tek bir noktada toplanmakta ve burada ayrıştırılarak en az taşıma maliyetiyle satış noktalarına ulaştırılmaktadır. Ekol’ün müşterilerine sağladığı hızlı cross-docking hizmetleri sayesinde ürünler, satış noktalarına mümkün olan en kısa zamanda ulaşacak şekilde ayrıştırılarak, elde bulundurma maliyeti en aza indirilmektedir. Ekol’ün ayrışım konusundaki büyük başarısı sayesinde müşteri memnuniyeti üst düzeyde tutulmaktadır.

Müşterilere Değer Katan Katma Değerli Hizmetler(VAS)

Müşteri talepleri doğrultusunda çeşitli katma değerli hizmetler (Etiketleme, 2 – D barkodlama, kullanım talimatı yapıştırma, fiyat etiketi basma, asorti oluşturma, askılama, güvenlik bandı takma, promosyon paketleri oluşturma, garanti kartı ekleme gibi) sunulmaktadır. Katma değerli hizmetler, depo yönetim sisteminde bu hizmete özel olarak geliştirilmiş bir modül üzerinden yönetilip takip edilmekte ve operasyonla eş zamanlı biçimde raporlanabilmektedir.

Katma Değerli Hizmetler
İade Lojistiği

Kapsamlı İade Yönetimi Uygulamaları

Tersine lojistik (Return Management) hizmet zinciri içerisinde yer alan iade yönetimi, Depo Yönetimi Hizmet Birimi tarafından sağlanmaktadır. Depolara ulaştırılan iade ürünlerin kabulü, elleçlenmesi ve ayrıştırılması, kalite kontrolü, uygun olanların stoğa geri kazandırılması ve gerekli olanların da süreç işlemlerine uygun bir şekilde imha edilmesi hizmetleri sağlanmaktadır.

Depo Yönetimi